Stichting

KULTURHUS GIETHOORN

Stichting

voorkant

Stichting Kulturhus Giethoorn

Eendrachtsplein 1
8355DL Giethoorn

06 25 10 07 94
info@kulturhusgiethoorn.nl

RSIN-nummer: 8157.84.806
KVK-nummer: 05078752
BTW-nummer: NL815784806B01

foto kth

Doel van de stichting

Stichting Kulturhus Giethoorn heeft primair als doel de multifunctionele accommodatie voor de inwoners van Giethoorn te bestemmen voor sociale, maatschappelijke, medische, educatieve en/of culturele doeleinden en daarmee aanverwante activiteiten.

Het bevorderen van de leefbaarheid in Giethoorn, door het organiseren van een veelzijdig acitviteitenaanbod, waarin de inwoners van Giethoorn zich herkennen.

zijkant

Dagelijks bestuur

Marco Veen | voorzitter
Feiko Jager | penningmeester
Inge Bakker | secretaris

Marry Gorte | Algemeen bestuurslid
Sabine Pflüger | Algemeen bestuurslid
Salise Bouchida | Algemeen bestuurslid

Het stichtingsbestuur werkt op vrijwilligers basis.
Er wordt geen beloning uitgekeerd in welke vorm dan ook.

anbi

ANBI-instelling

Kulturhus de Eendracht in Giethoorn is een ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften aan een ANBI-instelling zijn fiscaal voordelig.

Financiële huishouding
Stichting Kulturhus Giethoorn heeft een accountant die elk jaar onze boeken na kijkt en de wettelijke verplichte rapportages deponeert bij de kamer van koophandel.

Publicatieplicht ANBI dd 31-12-2021 – pdf

voorkant

Kulturhus De Eendracht is een multifunctioneel gebouw, waarin meerdere voorzieningen zijn ondergebracht, zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, fysiotherapiepraktijk en zorggroep. Tevens beschikt het Kulturhus van Giethoorn over kantoor- en vergaderruimten. Daarnaast is er een multifunctionele zaal, waarin gesport wordt door onder andere de beide basisscholen van Giethoorn en sportverenigingen. Tevens wordt het Kulturhus ook gebruikt voor het organiseren van cabaretvoorstellingen, filmhuis, markten, Sinterklaasintocht, dans-, muziek- en clubavonden, exposities etc.

Vrijwilligers
Naast het beheer & management kent het Kulturhus van Giethoorn tientallen vrijwilligers, die zich inzetten voor onder andere het organiseren van activiteiten, barwerkzaamheden en hand- en spandiensten.