đŸ‘¯đŸ‘¯ 𝗧đ—Ē𝗘𝗘 đ—Ĩ𝗘𝗖𝗛𝗧 𝗧đ—Ē𝗘𝗘 𝗔𝗩𝗘đ—Ĩ𝗘𝗖𝗛𝗧 đŸ‘¯đŸ‘¯

Daar zijn ze weer 😍 de dames van Twee Recht Twee Avercht komen naar het Kulturhus van Giethoorn.

Eindelijk zijn ze er dan! De dames van Twee Recht Twee Averecht staan vrijdagavond 25 november op de planken in het Kulturhus van Giethoorn. Wil je een gezellige avond weg? Even lachen en blik op oneindig? Gezellig met een paar vriend(inn)en? Koop een kaartje en kom!

VALSE TREK

Twee Recht Twee Averecht bestaat uit Janet van Veen, Alie Stroeve, Janet Marks en Lucina Bolding Ên telkens weer staan zij garant voor een hilarische avond, waarbij het leven van alledag met een knipoog en de nodige kwinkslagen flink op de hak wordt genomen.

Wat is valse trek? Negatieve trek volgens Wikipedia. Een schoorsteen is de bekendste situatie. Maar de dames kennen nog vele variaties en presenteren dan ook met hart en ziel hun invliegers, opvliegers en uitvluchten!

Kaarten zijn 𝐚đĨđĨ𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐧đĨđĸ𝐧𝐞 𝐭𝐞 𝐤𝐨𝐨𝐩 via https://kaarten.kulturhusgiethoorn.nl!

Prijs 15 euro, inclusief kopje koffie en drankje in de pauze. Aanvang: 20.00 uur