Nieuwe EHBO Trainingen AED gebruik & Reanimatie

In het Kulturhus van Giethoorn hangt al geruime tijd een AED.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat veel mensen, die in ons gebouw aanwezig zijn, om kunnen gaan met een AED en weten hoe ze kunnen reanimeren.

Daarom schakelen we al geruime tijd Patricia Kuiper van EHBO Wereld in om onze werknemers, vrijwilligers, gebruikers en medewerkers in het Kulturhus te voorzien van een EHBO training AED Gebruik & Reanimatie. Wil je deze training volgen en ben je vaak in het Kulturhus, dan bieden wij deze training gratis aan.

  • Donderdag 7 september
  • Woensdag 20 september

Van 19.30 tot 21.30 uur

Opgave via 06 25 10 07 94 of info@kulturhusgiethoorn.nl