Bloedprikken in het Kulturhus

Trombosedienst Isala

Prikplaats Giethoorn: van 8.30 tot 9.30 uur
Elke maandagmorgen!