Opening Kulturhus Expo: Gruppe 13

Burgemeester Bats opent Kulturhus Expo ‘Vuurwerk’ van Kunstverein Gruppe 13

Op initiatief van Lia Gurowitsch – kunst coördinator Kulturhus De Eendracht Giethoorn – organiseert Jumelage Steenwijkerland-Herzerock-Clarholz de expositie ‘Vuurwerk’ van Kunstverein Gruppe 13 in de maanden april & mei in het Kulturhus van Giethoorn. Op zondag 8 april wordt ‘Vuurwerk ‘ om 16.00 uur geopend door niemand minder dan burgemeester Bats.  

Stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzebrock-Clarholz

De stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzebrock-Clarholz heeft bevordering van de vriendschapsbetrekkingen tussen inwoners van beide gemeenten tot doel. Ze wil dit bereiken door uitwisselingen tussen bewoners te stimuleren, ook op cultureel gebied. Kunstenaars uit beide gemeenten geven uiting aan het feit dat ze hun contacten willen aanhalen en de band tussen beide gemeenten willen verbeteren.

Kunstkring Steenwijkerland
Begin dit jaar gingen acht kunstenaars van de Kunstkring Steenwijkerland al op uitwisseling naar de Duitse gemeente Herzebrock-Clarholz. Hier exposeerden zij in de galerie van Kunstvereing Gruppe 13 met de tentoonselling ‘Fusion’.

Kunstverein Gruppe 13
Gruppe 13 is een kunstvereniging uit Oost West Falen Duitsland, die iedere 13e van de maand bij elkaar komen om de diverse tentoonstellingen te bespreken en samen te schilderen. Naar aanleiding van hun 20 jarig bestaan heeft Gruppe 13 de expositie ‘Vuurwerk’ samengesteld. Werken van Michael Bachus, Elke Barkey en Barbara Davis zijn in de maanden april & mei te bewonderen in Giethoorn. Maar ook de werken van Sandra Garfias, Annette Gerke-Bischoff, Victor Krause, Rotger Snethlage en Wilfried Weihrauch worden tentoongesteld. 

Dankzij financiële ondersteuning van stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzerock-Clarholz èn Kulturhus De Eendracht te Giethoorn is deze bijzondere expositie tot stand gekomen. U bent van harte welkom op de opening op zondag 8 april a.s. of in de maanden april en mei om een kijkje te komen nemen bij de expositie van Gruppe 13!

Voorkant