Speel@Home: Spettervilla

Vanaf 1 januari 2017 start Speel@Home Kinderopvang met een nieuwe BSO groep in het Kulturhus! 

De nieuwe groep is een mooie, grote en lichte ruimte naast de bibliotheek. De ruimte zal zo ingericht worden dat het aansluit bij de wensen, behoeften en leeftijd van de kinderen. Er zullen verschillende hoeken gecreëerd worden met uitdagende materialen. De kinderen hebben hier alle ruimte om te kunnen spelen, activiteiten te doen en te chillen. De peuterspeelzaalruimte zal niet meer gebruikt worden als extra ruimte voor de BSO. De 3+ kinderen zullen de ochtenden ook geregeld gebruik maken van de BSO ruimte. Dit om ze meer uit te dagen en om meer in te spelen op hun behoeftes.  logo 27 okt small

Als kinderen 4 jaar geworden zijn gaan ze naar de basisschool. Dit is ook het moment dat het kind afscheid neemt van het kinderdagverblijf en zijn/haar plek inneemt op de buitenschoolse opvang. Speel@Home wil kinderen die op de BSO komen de vertrouwde plek geven die ze op de kinderopvang of thuis gewend waren. Als kinderen uit school komen moeten ze hun verhaal kwijt kunnen, even lekker kunnen uitrazen, spelen met vriendjes of lekker rustig lezen. Net als thuis. Die plek trachten onze pedagogische medewerkers hen ten allen tijde te bieden.

Wij bieden uitdagende activiteiten aan op de buitenschoolse opvang. Samen met de kinderen wordt er een uitdagend en stimulerend programma bedacht. Het kind mag zelf beslissen of het met de activiteit mee wil doen of niet. Naast lekker chillen, spelen of activiteiten bedenken en uitvoeren is er ook aandacht voor het maken en of leren van meegebracht huiswerk. Graag denken wij met u mee in uw wensen qua opvang. In overleg is er heel veel mogelijk.

Wij halen kinderen van de scholen in Giethoorn en Wanneperveen op. We hebben er veel zin in om er iets moois van te maken! 

Mocht u informatie willen ontvangen of heeft u vragen, dan kunt mailen naar het volgend e-mail adres: info@speelathome.nl of bellen naar: 06-17731011.

Kinderopvang Speel@Home
Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zomaar. Als ouder wilt u immers de zekerheid dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving. Bij Kinderopvang Speel@Home zullen u en uw kind zich snel thuis voelen. Uw kind krijgt alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en op te groeien tot een individu dat zelfstandig kan functioneren.  Hierbij vinden wij het belangrijk goed naar het unieke kind zelf te kijken en te zien wat het nodig is.  


Speel@Home is een plek die refereert aan Thuis!
Een warme, veilige en gemoedelijke omgeving waar een kind volkomen zichzelf mag en kan zijn. Een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Belangrijk hierin vinden wij dat de zorg die wij bieden past bij u en uw kind. Dat het een verlengde is van thuis en omgekeerd. 

Kinderopvang Speel@Home is een speelplaats voor ieder kind. Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de zorg voor fysieke en emotionele veiligheid.
Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van het pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers kennen en zien de kinderen.
Op onze locaties wordt thematisch gewerkt volgens de voor- en vroegschoolse educatie. De groepsruimte wordt per thema aangekleed en verrijkt met nieuwe materialen, zodat kinderen steeds weer nieuwe onderwerpen en daarbij horende begrippen krijgen aangeboden. Onze pedagogisch medewerkers zijn altijd op de achtergrond aanwezig om te stimuleren, te motiveren en te enthousiasmeren!
Op de buitenschoolse opvang bieden wij, naast de ‘gewonde activiteiten’ de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan spannende, actieve en inspirerende activiteiten. Deze activiteiten worden in overleg met de kinderen en naar de wensen en behoeften van de kinderen opgezet.
De activiteiten dienen bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 4-12 jaar. De activiteiten stimuleren de talenten,  interesses en sociale vaardigheden van kinderen.
Op onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met een duidelijke dagindeling, waarbij eten, drinken, spelen en slapen centraal staan.

Bij Kinderopvang Speel@Home hoeft u als ouder geen voeding en luiers mee te nemen. De tarieven van Speel@Home zijn inclusief eten, drinken, flesvoeding, luiers en verzorgingskosten. 

Speel@Home is zeer flexibel en houdt rekening met uw wensen!

Kinderopvang Speel@Home (Spettervilla)
locatie Kulturhus De Eendracht Giethoorn

Wij bieden kinderopvang en buitenschoolse opvang aan op onze locatie Spettervilla te Giethoorn.  

Mocht u informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen.

Salise Bouchihida 

I: www.speelathome.nl
E: info@speelathome.nl
T:  06-17731011